تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

خط حزب الله 165 / فتنه تحریم ساز

تعداد بازدید : 487

سالهای انتهایی دههی 80 شمسی، ایران از هر جهت، دست برتر را در برابر دشــمن داشت. پیروزی حزباهلل لبنان در جنگ 33روزه بر رژیم اشغالگر قدس معادالت منطقه را به نفع ایران و جبههی مقاومت تغییر داد بهطوریکه آنتونی کوردزمن، تحلیلگر ارشد مرکز "استراتژیک و مطالعات بینالمللی" آمریکا در گزارش خود که در روز 17 آگوســت 2006 انتشار پیدا کرد، تصریح میکند که "هیچ یک از اهداف پنجگانهی اسرائیل از حمله به لبنان محقق نشده و عمال ایران و جبههی مقاومت پیروز این داستان است." شکست مفتضحانهی رژیم صهیونیستی در جنگ 22روزه از حماس نیز بیش از پیش صهیونیستها را سر خورده کرد و در الک خود فرو برد. پروژهی فناوری هستهای ایران، بهعنوان نماد قدرت و مقاومت کشــور در برابر دشمن، که پیش از این تعطیل شــده بود، علیرغم همهی محدودیتها، به همت نیروهای انقالبی از اواسط دههی 80 مجددا بازگشایی شده و ایران توانســته بود به تولید کیک زرد برای تهیهی سوخت مورد نیاز رآکتورهای هستهای و فرآیند غنیسازی 5.3درصدی اورانیوم دست یابد. از همین جهت بود که بــاراک اوباما، رئیسجمهور ســابق آمریکا، بعد از روی کار آمدن و دیدن شواهد و واقعیات موجود، از "سیاست تغییر" نام برد. اما اوج عقبنشینی غرب در قبال ایران و پذیرش ایران قدرتمند را میتوان در اولین نامهی اوباما به رهبر انقالب که چند روز پیش از انتخابات ریاستجمهوری 88 ارسال شده بود، مشاهده کرد. اوباما در آن نامه صراحتا اعالم کرده بود که بدون ایران، هیچ موضوعی در خاورمیانه فیصله نمییابد. او خواستار گفتوگویی همهجانبه و کمک به شروع فصل جدیدی از مناسبات بین ایران و آمریکا شده بود.
برای مشاهده فایل اصلی کلیک کنید.
https://nahad.qiau.ac.ir/files/docs/FI13980714-103206.pdf