تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

خط حزب الله 215 / دست هایی در کار است

تعداد بازدید : 436
دشمن میخواهد کشور ثبات خود را از دست بدهد ثبات کشور و ثبات نظام اســامی، بزرگترین فرصتی است که امروز در اختیار ملت ایران و مسؤوالن قرار دارد. دشمنان میخواهند کشور ثبات خود را از دست بدهد. در یک کشــور بیثبات، نه کار علمی میشود کرد و نه کار اقتصادی؛ نه کار فرهنگی میشود کرد و نه میتوان از حقوق ملت دفاع کرد؛ همچنانکه نمیشــود عزت ملت را در دنیا حفظ کرد... مراکز استکباری عالم دوست ندارند کشور ما »با ثبات« باشد؛ میخواهند تالطم در کشور ایجاد کنند. بدانید، و میدانید، که همهی تالش خود را میکنند برای »بحرانآفرینی«؛ ایجاد »تالطم« و ایجاد »آشــوب«؛ همچنانکه کردند. در تابستان ســال 82 همهی دســتگاههای جاسوسی وابسته به صهیونیسم و آمریکا بسیج شدند برای اینکه کشور را به آشوب بکشند؛ اما آگاهی و هوشیاری مردم و تالش مجاهدتآمیز خدمتگزاران آنها، دست رد به سینهی همهی این توطئهها زد و نگذاشت. 83/1/2 سعی کردند این ثبات را از داخل به هم بریزند. هم در سال ۷۸ ،هم در سال ۸۸ - با فاصلهی ده سال - نقشه و توطئهی دشمن یک جور بود. در هر دو مورد سعیشان این بود که بتوانند ثبات سیاسی را در کشور به هم بزنند؛ سعیشان این بود که تالطم ایجاد کنند؛ این آرامش عمومی را، این ثبات را از این ملت بگیرند. یک وقت در میان یک ملتی تالطم هست، آرامش وجود ندارد؛ همه نسبت 

برای مشاهده فایل اصلی کلیک کنید
https://nahad.qiau.ac.ir/files/docs/FI13981009-102543.pdf