تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

خط حزب الله 238 / اقتدار در حیاط خلوت امریکا

تعداد بازدید : 518
سـیزدهم تیرمـاه 98 ،خبـری بلافاصله بـه مهمتریـن تیتـر خبرگزاری هـا و هفتـه رسـانه های بین المللـی تبدیـل شـد: »نیـروی دریایـی سـلطنتی انگلیـس، کشـتی نفتی حامل نفت ایـران را در منطقه ی جبل الطـارق توقیـف کـرد.« دولت انگلیـس کـه در طول چنـد دهـه ی اخیـر (چـه قبـل و چـه بعـد از انقلاب) همـواره در تضـاد و تعـارض بـا منافـع ایرانـی، و همراسـتا با اهـداف مقامـات آمریکایی عمـل کرده اسـت، این بـار نیـز بـه بهانـه ی واهی کمـک ایـران به پاالیشـگاه های سـوریه، نفتکـش ایرانـی را متوقف کرده بود.
برای مشاهده فایل اصلی کلیک کنید
https://nahad.qiau.ac.ir/files/docs/FI13990319-111126.pdf