تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

خط حزب الله 241 / هیچ کس مستثنی نیست

تعداد بازدید : 517
همیـن شـهدای جوانـی کـه میرونـد ایـن روزهـا بـرای دفـاع از حـرم یـا رفته انـد شـهید شـده اند، حـرف اینهـا، اقدامشـان، حرکتشـان، خاطره شـان، سـخنانی کـه راجـع بـه اینهـا گفتـه میشـود، همـه ی اینهـا بیدارکننـده و هشـیارکننده اسـت. مـا گوشـمان سـنگین اسـت، ایـن پیامهـا را درسـت نمیشـنویم؛ اگر به مـا بشـنوانند این پیامهـا را، دیگـر ایـن گرایش به شـرق و به غـرب و به دشـمن و بـه کفر و الحـاد و ماننـد اینهـا، از بین مـا رخت بر خواهـد بسـت. 
برای مشاهده فایل اصلی کلیک کنید
https://nahad.qiau.ac.ir/files/docs/FI13990331-120916.pdf