تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

وضعيّت مسلمانان قبل و بعد از انقلاب اسلامی

تعداد بازدید : 1671

وضعيّت مسلمانان قبل و بعد از انقلاب اسلامی

نامگذاری سال 86 به سال اتحاد ملّی و انسجام اسلامی توجّه به ضرورتی ملی و بين المللی است و پرداختن بدان در حقيقت يك اضطرار برای همه كشورهای اسلامی و مسلمانان و به ويژه امری حياتی برای نظام اسلامی است.
شرائط داخلی ما با روابط بين المللی كاملاً مرتبط می‌باشد و كشورهای مختلف؛ اعمّ از كشورهای اسلامی و يا قدرتهای بيگانه با توجه به همين شرائط با ما ارتباط برقرار می‌كنند و برای نظام ما برنامه ريزی می‌كنند. اين برنامه‌ها نيز می‌تواند حاوی چانه زنيهای سياسی يا تحميل جنگ برای براندازی باشد.
اگر ما از سويی در درون دارای اتحاد ملّی و از سوی ديگر با همه مسلمانان جهان به انسجام اسلامی دست يابيم، می‌توانيم توطئه‌های شوم دشمنان را خنثی سازيم.
برای پی بردن به اهمّيت موضوع، توجّه به چند شاخص اساسی لازم و ضروری است.
الف. وضعيّت مسلمانان قبل و بعد از انقلاب ايران؛
ب. توطئه‌های دشمن؛
ج. توجّه به ابعاد مختلف اتحاد ملّی و انسجام اسلامی از منظر داخلی و بين المللي.

وضعيّت مسلمانان قبل و بعد از انقلاب اسلامی
اسلام قبل از پيروزی انقلاب در معادلات اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی و به ويژه در معادلات سياسی كاملاً منزوي، و در حاشيه زندگی مردم تلّقی می‌گرديد.
كشورهای اسلامی به دو گروه وابسته به بلوكهای غرب و شرق دسته بندی شده بودند، سردمداران كشورها با اشاره اين دو قدرت عزل و نصب می‌شدند، منابع سرشار خدادادی كشورهای اسلامی به تاراج می‌رفت، مسلمانان به عنوان نيروهای كار ارزان قيمت در اختيار منافع سرمايه داران و قدرتها به كار گرفته می‌شدند.
در سراسر جهان اگر حركتی برای بيداری مردم انجام می‌شد، در حقيقت نجات از زنجيری با زنجير بلوك ديگر بود، همه قدرتها به منافع خود می‌انديشيدند و در معاملات سياسی به راحتی ملتها و كشورها را معامله می‌كردند.
امام رحمه الله با تكيه بر مفاهيم قرآن و معارف اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام بپا خواست و انقلابی بزرگ را در معادلات سياسی جهان مطرح نمود؛ انقلابی كه نام آن در ادبيات سياسی آن زمان كاملاً ناشناخته بود. اين انقلاب از خمير مايه فرهنگی مقبول در تفكّرات اعتقادی مردم سرچشمه می‌گرفت. با حركت امام، نگاه دقيق و عميق به اين زمينه‌های فرهنگی رخ داد و مردم با بصيرت خاصّی باورهای خود را با عرصه سياست پيوند داده، به اعتقادات خود عمق بيشتری بخشيدند. اين حركت با باورهای امامت، ولايت، شهادت طلبی و ظلم ستيزی در هم آميخت و با استواری مثال زدنی به پيش رفت.

بالاخره حركتی كه از سال 1342 آغاز شده بود، با فراز و نشيبهای بسيار در بهمن ماه سال 1357 ش. به پيروزی رسيد. دشمنان انقلاب حركتهای وسيعی برای نابودی آن تدارك ديده و هر روز بر تنوّع و حجم آنها افزودند كه ذيلاً به مواردی اشاره می‌شود:

1. كودتا
با توجه به تجربه كودتای 28 مرداد و موفقيّت دشمن در آن زمان، چندين نوع كودتا برای نابودی انقلاب تدارك ديده شد كه از جمله آنها می‌توان از كودتای نوژه نام برد كه با هوشياری امام رحمه الله و يارانش با شكست مواجه شد.

2. ترور
ترورهای فراوان و از جمله نابود كردن شخصيتهای نظام در دستور كار دشمنان قرار گرفت. گروهی در حزب جمهوری اسلامی و ساختمان نخست وزيری به خاك و خون كشيده شدند و تعداد زيادی از فرزندان انقلاب در هر كوی و برزن و درون خانه‌های خود به شهادت رسيدند.

3. حمله آمريكا به ايران
آمريكا به بهانه نجات گروگانهای خود رسماً به ايران حمل كرده و وارد كشور گرديد تا در صحرای طبس در دام الهی افتاده و زمين گير شد.

4. جنگ 8 ساله
جنگی سخت و ويرانگر بر عليه ايران تدارك ديده شد و تا 8 سال توسط خون آشامی بی‌منطق، مستبد، قدرت طلب و دارای آرزوهای بزرگ و ديوانه سلطه بر كشورهای ديگر ادامه يافت.

5. هماهنگی همه كشورها در مقابل ايران
بلوك شرق و غرب برای نابودی نظام نوپای اسلامی هماهنگ گشته و دشمن را مورد حمايت همه جانبه قرار دادند كه اكنون به مواردی از اين حمايتها اشاره می‌شود:

الف. كمكهای تسليحاتی
در زمان جنگ كمكهای تسليحاتی غرب و شرق بر خلاف همه هنجارهای پذيرفته شده بين المللی با حمايتهای بی‌دريغ آمريكا به سيو عراق سرازير شد. به عنوان نمونه، هواپيماهای پيشرفته سوپراتاندارد از سوی فرانسه و هواپيماهای ميگ 27 از سوی شوروی به عراق تحويل گرديد.

ب. كمكهای اطلاعاتی
از سوی آمريكا، كشورهای منطقه و منافقين داخلي، اطلاعات مورد نياز در اختيار عراق قرار می‌گرفت.

ج. كمكهای مالی
كشورهای خليج در حد بسيار گسترده‌ای هزينه‌های جنگ را به عهده گرفته بودند؛ به گونه‌ای كه مردم عراق در زمان جنگ از جهت مالی و اقتصادی هرگز در تنگنا قرار نگرفتند؛ از اين رو عراق پس از جنگ با قطع كمكها مشكلات فراوان اقتصادی را تجربه كرد.

د. حمايتهای سياسی
حمايتهای بسيار گسترده سياسی در همه جوامع بين المللی از عراق به گونه‌ای انجام شد كه اين حمايتها برای كسانی كه با مسائل سياسی كم ترين آشنائی را داشتند، خيلی واضح و روشن بود.

ه. ورود آمريكا به عرصه جنگ
آمريكا رسماً به تأسيسات نفتی ايران در زمان جنگ حمله كرده و راههای مواصلاتی ايران به فاو را بمباران كرد.

6. جنگ تبليغاتی
جنگ روانی تبليغاتی بسيار حجيم بر عليه نظام اسلامی در سراسر جهان به منظور مخدوش ساختن چهره نظام اسلامی در افكار جهانيان انجام گرديد.

7. شبيخون فرهنگی
ماهواره‌ها و شبكه‌های راديويی و تلويزيونی بسياری راه اندازی شد، سايتهای فراوان اينترنتی فعّال گشتند، مزدوران داخلي، مطبوعات را عرصه تاخت و تاز بر عليه بنيانهای فكری - اعتقادی مردم قرار دادند، ترويج بی‌بند و باری و ناهنجاريهای اخلاقی در دستور كار قرار گرفت، هر حركت ضدّ دينی و ضدّ نظام بزرگنمايی شد، و تحريك مردم بر عليه نظام و شخصيتهای آن به طور جدّی دنبال گشت.

انقلاب پس از سه دهه
امام رحمه الله با تمام توان به ميدان آمد و مؤمنان را بسيج نمود و با انسجامی ستودنی در مقابل همه اين توطئه‌ها ايستاد و همگی را خنثی كرد، و با حول و قوه الهی بر همه مشكلات غلبه نمود؛ اما اين تنها يك روی سكّه بود؛ زيرا از سوی ديگر به زير ساختهای علمی و اقتصادی به گونه‌ای پرداخت كه آثار و بركات فراوانی به دنبال داشت. در اينجا ثمرات ين حركت را در دو بخش داخلی و بين المللی مطرح می‌كنيم.

بركات انقلاب در داخل
الف. بركات علمی
كشور ما از جهت علمی عقب نِگه داشته شده بود؛ به نحوی كه دانشگاههای ايران در سطح جهان حداكثر مصرف كننده به حساب می‌آمدند و تنها كسانی كه در دانشگاههای خارجی تحصيل كرده بودند فرهيخته قلمداد می‌شدند، ضعيف ترين نظريه‌های غربی با آب و تاب در محافل دانشگاهی مطرح می‌گرديد و بهترين مثالها برای تفهيم مطلب از رفتارهای غربيان انتخاب می‌شد و نمونه‌های منفی از مثالها و رفتارهای مردم ايران بيان می‌گشت، و خودباختگی در بسياری از اساتيد دانشگاهی كاملاً ملموس بود.
اما امروز دانشگاههای ايران به لحاظ علمی نسبت به كشورهای منطقه و حتی برخی از كشورهای اروپايی از جايگاه ممتازی برخوردارند.
نوآوريهای علمی به حدی شتاب گرفته كه برای همگان قابل توجّه است. كشت و تكثير سلولهای بنيادين، راه اندازی چرخه سوخت هسته اي، موفقيتهای ارزشمند فرزندان اسلام در المپيادهای علمي، اختراعات، و مقالات فراوان علمی كه در سطح جهانی مطرح می‌گردد، و... بخشی از جهش علمی ايرانيان است و از همه اينها مهم‌تر دستيابی به اعتماد به نفس و خودباوری در سايه تفكّرات اسلامی است.

ب. بركات اقتصادی
ايران قبل از انقلاب در بخش صنعت تنها به مونتاژ - آن هم به صورت خيلی محدود - رو آورده بود؛ دوچرخه از چين وارد می‌كرد، در توليد ابتدايی ترين ماشين آلات صنعتی عاجز بود، در تأمين مسائل رفاهی مردم مانند: آب، برق، تلفن، بهداشت و... برای بخشهای زيادی از روستاها ناتوان بود و....
اما امروز به لحاظ صنعتی پيشرفتهای بسياری صورت گرفته است؛ شركتها و كارخانه جات توليدی فراوانی راه اندازی شده، شبكه‌های آب، برق و تلفن به دورترين نقاط كشور رسيده است، شبكه‌های فاضلاب و گاز شهری امروزه با سرعت شهرهای بزرگ را پوشش داده و گسترش آن با قبل از انقلاب قابل مقايسه نيست.
كشاورزی كه در زمان شاه رو به نابودی می‌رفت، امروز در بخشهايی جشن خودكفايی برگزار می‌كند.

ج. بركات نظامی
در امور نظامی از جهت مديريت در بخشهای پيچيده، صنايع نظامی كشور كاملاً وابسته بود و مستشاران خارجی حاكمان بخشهای پيچيده صنايع نظامی بودند.
بد نيست به اين نكته اشاره شود كه ايران در ابتدای جنگ حتی در ساخت گلوله R P G 7 هم ناتوان بود و از راههايی سعی می‌كرد آنها را از ديگر كشورها با قيمتهای گزاف خريداری كند.
اما امروز با عنايات الهی كشور نه تنها در توليد سلاحهای پيشرفته مورد نياز به خودكفايی رسيده، بلكه اختراعات مخترعين در عرصه توليد موشكهای پيشرفته، تانكهای مدرن و... چشم جهانيان را خيره نموده است.

د. بركات سياسی
كشوری كه مزه انتخابات و تأثيرگزاری بر مديريتهای كلان كشور را نچشيده و محكوم به پذيرش نظام شاهنشاهی بود و با كوچك ترين اعتراض و نوشته انتقادآميز بايد شكنجه‌های ساواك و ميله‌های زندان را تجربه می‌كرد و به طور كلّی با فرهنگ حضور در عرصه‌های سياسی بيگانه بود، امروز به راحتی گرايشهای مختلف سياسی را به اريكه قدرت می‌نشاند و يا از عرصه قدرت بيرون می‌كند و از سوی ديگر مديران و حاكمان، خود را خادمان مردم می‌دانند، تا آنجا كه برای جلب رضايت آنان بسيار تلاش می‌كنند و مديرانی با تفكّرات ديگر در بين مردم جايگاهی نمی‌يابند تا بتوانند آراء مردم را جلب كنند.

ه. بركات فرهنگی دينی
در عرصه فرهنگ، به ويژه فرهنگ دينی گرچه فاصله موفقيتها با انتظارات بسيار است و به دليل مشكلات فراوان، از پرداختن به اين بخش در حد قابل قبول وامانده ايم؛ ليكن بايد گفت امروز ايرانيان اعمّ از مرد و زن، پيرو جوان و... در مقايسه با كشورهای همسايه و كشورهای اسلامی به ارزشهای دينی پايبندترند.


ثمرات انقلاب در عرصه بين الملل
آثار و بركات انقلاب در كشورها و ملتهای مختلف فراوان است و در اينجا فقط به بخشهايی اشاره می‌شود.
الف. از آنجا كه تنها راه رهايی از چنگال نظام سرمايه داری غرب، پيوستن به تفكر ماركسيسم قلمداد می‌شد، بسياری از انسانهای خداپرست از ارزشهای دينی فاصله گرفته و در اردوگاه تفكّر ماركسيسم گمشده خود را دنبال می‌كردند، در حالی كه فطرت خداجوی آنان اين مكتب را تام تلقّی نمی‌كرد؛ اما پس از انقلاب اسلامی ايران، بسياری از جنبشها در جهان با پشتوانه تفكّرات دينی آغاز گرديد؛ مانند لهستان كه انقلابيون به جای آرم داس و چكش ماركسيستي، صليب در دست به تظاهرات و راهپيمايی روی آوردند.
ب. معارف اسلامی نه صرفاً به عنوان ارزشهای عقيدتی و اخلاقي؛ بلكه به عنوان آموزه‌های سياسی مطرح گرديده و بسياری از كشورهای اسلامی به اين معارف با نگاه جديد روی آوردند.
ج. انقلابهای اسلامی در افغانستان، لبنان، فلسطين و در نهايت عراق به وقوع پيوست تا جايی كه بيگانگان از جنوب لبنان بيرون رانده شده و اسرائيل برای اوّلين بار طعم تلخ شكست را چشيد.
د. رويكرد جديد مسلمانان و طرح مباحث سياسی اسلام در كشورهای اسلامي، جنبشهای اسلامی بسياری را ايجاد كرد و حاكمان اين كشورها را مجبور به پذيرش و تمكين در مقابل ارزشهای دينی واداشت.
ه. و بالأخره مسلمانان جهان در كشورهای مختلف به همگرايی دينی روی آورده و بخشهايی از آمريكا، اروپا و آفريقا را متأثر ساخته و حساب ويژه‌ای برای آنها در معادلات سياسی باز گرديد.

رمز موفقيت
همه پيروزيها در عرصه مقابله با مشكلات و دفاع در برابر دشمنان و كسب موفقيتهای مختلف در عرصه‌های داخلی و خارجي، با عنايات الهي، و در سايه اتحاد ملّی و انسجام دينی تحقق يافت. در اين برهه از زمان دشمنان برای نابودی اين اكسير موفقيّت بسيج گشته‌اند، از اينرو مقام معظم رهبری مد ظلّه العالی با درك عميق اين واقعيت، سال جديد را سال اتحاد ملّی و انسجام اسلامی ناميدند.